Иван Кантарджиев

Преподавател по пиано


Иван Кантарджиев е Магистър специалност пиано и Музикална педагогика на Музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София. Завършил е музикален колеж "Гнесини". Работи като старши преподавател в Катедра “Поп и джаз” към Вокален факултет на НМА ”Проф. Панчо Владигеров”. Преподава задължително пиано и клавирен съпровод на студенти специалност “Джаз пиано”. Като корепетитор е работил в класовете по пеене на доц. Б.Стаменов, доц. Г. Кордов, проф. Ангел Заберски, проф. Стефка Оникян и като главен асистент по пиано в Катедра “Музикална педагогика” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Количката е празна