Апостол Апостолов - Толи

Преподавател по саксофон


Апостол Апостолов - Толи е магистър по саксофон и музикална педагогика на Музикалната академия „Панчо Владигеров“ - София. Свири тенор, алт, баритон и сопран саксофон, както и флейта. Преподавател в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.  Преподава саксофон, флейта, История на инструмента, Музикална педагогика и Методика на преподаването. Дългогодишен член на Биг Бенда на Българското национално радио, а преди това концертмайстор и аранжор на Естрадния оркестър на Ансамбъла на строителните войски. Специалист по компютърен нотопис. 

 

В класа по изучаване на саксофон учениците трябва да придобият основни инструментални и технически умения. Обучаващите се придобиват навици за солово, ансамблово и оркестрово свирене.               

 

Главните насоки на обучението са:

  • Изграждане на правилна постановка и овладяване на основните инструментално-технически похвати, както и усвояването на различни музикално-изразни средства;
  • Изучаване на произведения от различни музикални жанрове, запознаване с характерните особености на музикалните стилове;
  • Култивиране на умения за свирене от пръв поглед;
  • Придобиване на необходимата теоретическа и практическа подготовка за   самостоятелна работа.

 

В началния етап на обучението подробно се обясняват изпълнителското дишане, правилната постановка, тоноизвличане и апликатура на инструмента. Запознаване с произхода, устройството и развитието на саксофона.


Важен раздел е формирането на качества по отношение на тона, изравнената му звучност в различните регистри, вярна интонация, работа с въздушната струя, артикулация и пръстова техника. Важен момент е създаването на навици у учениците за самостоятелна работа в къщи. При подготовката се отделя достатъчно време за работа върху гамите, различните щрихи и динамични варианти. Техническите упражнения и етюдите играят голяма роля за усвояването на полезни изпълнителски навици. Към програмата на всеки отделен ученик, преподавателят може да обогати учебния репертоар и с нови пиеси, съобразени със степента на развитие на обучаващия се.


За обучението се използват музикални мултимедийни програми. За начинаещи е желателно и необходимо да се провеждат и часове по теория, според нивота на обучаващия се. Часовете са индивидуални по 60 минути и могат да бъдат сляти, според заетостта на обучавания. Обучението се извършва в музикалния мултимедиен кабинет.

Количката е празна