ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НЧ ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 1926Г.” - СОФИЯ ВИ КАНИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2024 г. (шестнадесети май две хиляди двадесет и четвърта година) ОТ 18.00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩНАТА СГРАДА (гр.София, бул. „Витоша” № 109) В ПРОСВЕТНАТА ЗАЛА.

КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

За ученици от седми, десети и дванайсети клас

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИСЪЖДА ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

на Народно читалище "Д-р ПЕТЪР БЕРОН - 1926"

Количката е празна