Политика за поверителност на личните данни (GDPR)

 

Съгласие

Моля да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата „Политика за поверителност“. Тя пояснява, каква лична информация и данни събираме при посещение на нашата страница, както и с какви цели я използваме и/или може да предоставяме. Използвайки платформата EasyPay.bg, наричана „Страницата“, независимо от това дали е само с информационна цел или имате регистрация, посредством електронно устройство Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с нашата „Политиката за поверителност“.
При създаване на профил на Страницата ни, от Вас се изисква да предоставите определена информация, като име и електронна поща, които са задължителни за създаването на профил. Ако не сте съгласни с настоящата „Политика за поверителност“, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и допълнителна информация. „Политиката за поверителност“ може да бъде актуализирана или изменяна, без предизвестие.
Актуална версия на същата може да намерите на нашата Страница, като актуалната дата на валидност е отбелязана в края на документа.
Настоящата „Политика за поверителност“ обхваща лична информация, която е предоставена и събрана онлайн. Тя не засяга информация, която е предоставена по друг начин и не засяга информация, публикувана на други страници, различни от EasyPay.bg.

 

Каква информация събираме

 

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:
Това е информацията, която ни предоставяте чрез попълване на онлайн форми, изпратена по електронна поща или споделена по друг начин и може да включва Вашите имена, електронен адрес, телефонен номер, описателна информация и снимки.
Информация, която ние събираме за Вас:
При всяко посещение на EasyPay.bg автоматично ще събираме техническа информация за посещението Ви на Страницата. 

 

Как и защо събираме Вашата информация

 

Вашите лични данни и информация се събират чрез:
Регистрация и създаване на профил;
При изпращане на информация и/или запитвани, свързани с платформата;
При регистрация за получаване на периодична информация (бюлетин);
При разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;
При комуникация посредством платформата;
При публикуване на потребителско съдържание в платформата.
При използване на профил във Facebook, за да се регистрирате, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница, включително данните Ви за достъп или потребителско име.

 

Как използваме Вашата информация

 

Предоставената от Вас информация и лични данни се използва за следните цели:
Редакционни цели:
В отговор на запитвания;
За комуникация, свързана с профил, функционалност и обща информация;
За информиране по повод промени в нашата политика;
За обратна връзка от наша страна и изпращане на периодична информация, която може да е свързана с инициативи и новини;
За дейности, които нарушават политиката на платформата или противоречат на закона и добрите нрави.

 

Къде се съхранява Вашата информация

 

С приемането на настоящата „Политика за поверителност“ Вие изрично се съгласявате с нашите практики по отношение на събирането, обработката, използването и предоставянето на Вашите данни и информация, като и тяхното предоставяне на EasyPay.bg и съхранение на информацията и данните Ви на техните сървъри, независимо от това дали са на територията на Република България или на друга държава, при спазване на законите и действащите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, независимо от това, че те могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате. Съхраняването на Вашата информация и лични данни ще бъде в съответствие с изискванията на закона и срок, който е предвиден в него.

 

Как защитаваме Вашите лични данни и информация

 

Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926 г.“ изпълнява изцяло задълженията си да защитава Вашите лични данни и информация.
Цялата информация, която ни е предоставяна се съхранява на защитени сървъри.
В допълнение към това, напомняме, че паролата за достъп до профила Ви не следва да се предоставя на трети страни. Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926 г.“ не носи отговорност при нанасяне на щети, вследствие на недоброжелателни и злоумишлени действия на трети страни, насочени към платформата, включително опити за нерегламентиран достъп до лични данни и информация.

 

Разкриване на Вашите лични данни и информация

 

Вие давате съгласието си Вашите лични данни и информация да бъдат предоставяни на определени трети страни, включващи: партньори, доставчици на стоки и услуги. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.
Личните данни и информация на потребителите на платформата могат да бъдат разкривани при искане от страна на компетентните органи.

 

Вашите права

 

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, която се съхранява за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля, пишете ни на: impuls_vili@mail.bg ; pberon1926@abv.bg
Вие, също така, имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, което може да стане с подаване на писмено известие до: impuls_vili@mail.bg ; pberon1926@abv.bg


Политика относно „бисквитките”

 

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, EasyPay.bg използва „бисквитки”, за да получи определена потребителска информация, свързана с това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата и друга аналитична информация. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата. За допълнителна информация относно „бисквитките” посетете: https://ec.europa.eu/info/cookies_bg

Количката е празна