Тираж 2017 г.

Вестник "Съвременно читалище" е издание на Народно читалище "Д-р Петър Берон 1926 г." - гр. София.

 

На страниците на вестника се публикуват различни материали: статии и отзиви, интервюта и рецензии, произведения на различни автори, снимки. Авторите са дали своето съгласие техните произведения да бъдат публикувани на страниците на вестника.

 

Вестник "Съвременно читалище" няма комерсиален характер. Същият се разпространява безплатно.

 

 

Вестник "Съвременно читалище" бр.82 май 2017 г.

 

 

Вестник "Съвременно читалище" бр.81 март-април 2017 г.

 

 

Вестник "Съвременно читалище" бр.80 януари-февруари 2017 г.

Количката е празна