Школа по английски език

Марина Григорова
Преподавател по английски

Курсове по английски език:

  • за деца от 4 години
  • подготвителен клас за първокласници
  • за ученици от 1-ви до 8-ми клас
  • групово и индивидуално обучение

 

Преподавател: Марина Григорова - работи вече няколко години в школата, утвърден преподавател с голям опит в обучаването на малки деца и ученици.

 

Обучението се извършва по оригиналните учебни системи на изд. Cambridge и Oxford,съответно одобрени и от МОН

 

Обучението и усвояването на езика се осъществява по 4-ри критерия:

  • умения за слушане,
  • умения за говорене,
  • умения за писане по предварително зададена тема и
  • умение за четене с разбиране.

 

По същите критерии и методика става оценяването на сертификатните изпити. Провеждат се регулярно тестове и курсови работи за оценка нивото на курсиста, като се издава и съответната диплома.

 

Записвания на тел: 02/ 952 25 78, +359 878 175 217

Количката е празна