Библиотека

Началото ѝ са поставили Захари Стоянов, Димчо Терзиев, Петко Попов, Асен Коцев и др. през 1927 г. Първият книжен фонд е сформиран с дарения, направени от родолюбиви българи. Един от първите библиотекари е бил Петко Колев-посветил целия си живот на любовта си към книгата и читалището.

 

В годините библиотеката при читалището се превръща в желано и предпочитано място за жителите на гр. София. Днес тя разполага с над 30 000 тома книжен фонд, обновяващ се ежемесечно, включващ както художествена литература за деца и възрастни така и научна литература. Библиотеката разполага с най-големия абонамент на периодичен печат, измежду всички читалищни библиотеки в София и информационно обслужване. 

 

През 1993 г. Министерствота на културата и предостави единствената за страната, методическа литература за работа на художествени колективи. Гордост за библиотеката е предоставеното дарение от фондация „Отворено общество“. 

 

От дълги години библиотеката се обслужва от библиотекарите - Атанаска Аначкова и Надежда Рикова.  

 

 

 

Новозакупени книги по проект "Български библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2021г." финансиран от Министерството на културата

 

Нови книги 2020, 21, 22, 23

Нови книги 2019

Нови книги 2018

Нови книги 2017

 

Алманах за литература и изкуство

 

 

 

Количката е празна