За нас

Народно читалище "Д-р Петър Берон 1926 г." е традиционно, самоуправляващо се културно – просветно сдружение на жителите от гр. София, кв. "Иван Вазов", което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица без ограничения и без оглед на възраст, пол, политически и религиозни възгледи, и етническо самосъзнание. Читалището разполага с Библиотека, Музикална школа, Езикова школа, Школа по изобразително изкуство, Детски музикален театър "СветЮлка", Детска хорова студия "Български славей", Детски танцов състав "ЖАР", Балетно студио "Красимира Колдамова", Женски хор "Христина Морфова", Вокално студио по поп и джаз на Румяна Коцева,  Танцов състав "ЖАР". Читалището издава собствен вестник "Съвременно читалище". Литературна гостоприемница запознава софийската общественост с най- новите произведения,  както на известни  български писатели и поети, така и на съвсем млади автори.

Количката е празна