КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 1926 Г.“ ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СЕДМИ, ДЕСЕТИ И ДВАНАЙСЕТИ КЛАС.

Преподавател: Д.р Николай Василев

Николай Василев е български писател и литературен критик. Завършил е Славянска филология и Философия в СУ "Св. Климент Охридски". В момента е хоноруван преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Има защитена образователна и научна степен "доктор" (PhD) на тема: "Информационен код на българското изящно слово: когнитологичен, библиографски и информационен модел".

Публикувал е 19 книги и над 800 статии, свързани с българската литературна история, езикознанието, културната антропология и литературна критика.

Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти. Носител е на националната награда за литературна критика на СБП за книгата "Смъртта на розата" (2000).

Справки и записвания на телефон: 0882 417 108

 

Количката е празна