Реализиране на спектакъла " Пеещите пътни знаци "

ФОНДАЦИЯ „МАЕСТРО ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ“ НАГРАЖДАВА Д-Р СВЕТЛАНА ИВАНОВА И ЮЛИЯ КРЪСТЕВА ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВОТО НА МАЕСТРО ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПЕКТАКЪЛА „ПЕЕЩИТЕ ПЪТНИ ЗНАЦИ“

Количката е празна