Регионален ежегоден конкурс „JUGEND MUSIZIERT“ - София

1-во място, втора възрастова група: Надежда Даскалова и Преслав Василев
1-во място, четвърта възрастова група: Павел Даскалов и Дамян Василев


от класа по пиано с преподавател Неолина Пелова

ГалерияКоличката е празна